Български фрази

По­каз­вам сре­ден пръст на ня­ко­го или не­що

Значение: 1. Пра­вя груб, ци­ни­чен жест ка­то из­раз на не­съ­г­ла­сие с ня­ко­го, не­що или на пре­въз­ход­с­т­во, на­д­мо­щие над ня­ко­го в кон­к­ре­т­на си­ту­а­ция 2. Не из­пъл­ня­вам мол­ба­та, ис­ка­не­то, очак­ва­не­то на ня­ко­го или не се съ­о­б­ра­зя­вам с ня­как­ви ог­ра­ни­че­ния, за­по­ве­ди и под

 0    Харесвам фразата!

Ако информацията Ви беше полезна, помогнете да популяризираме сайта, като споделите фразата, изпратите я на приятел или натиснете бутончето "Харесвам". Благодарим Ви!

Изпращане на информация

Ако забелязвате неточност, знаете друго значение на тази фраза или сте попаднали на изречение, в което се използва, можете да ни пишете.

Име:

Информация:


Подобни фрази

По­каз­вам си ко­зи­на­та
По­каз­вам вра­та­та
По­каз­вам (по­ка­жа) вид
По­каз­вам къ­де зи­му­ват ра­ци­те
По­каз­вам нож на ня­ко­го
По­каз­вам си зъ­би­те