Фрази, съкращения и прякори

български онлайн справочник

Вход    Регистрация

 

ВНИМАНИЕ!