Български фрази

Какво означава абревиатурата (съкращението) АБ?

Значение: 1. Антибиотик;
2. Адвокатско бюро;
3. Автоборса;
4. Авиационна база;
5. Авиационна бомба;
6. Александровска болница;
7. Архитектура и благоустройство;
8. Антенен блок;
9. Акумулаторна батерия;
10. Агенция за бежанците;
11. Агробизнес;
12. Агрегатна база;
13. Автомат за безопасност;
14. Асфалтова база;
15. Архитектурно бюро;
16. Антигуа и Барбуда

Абревиатури и съкращения

Абревиатурите са думи, които се образуват от началните букви или срички на сложни наименования. В абревиатурите не се поставят точки. Абревиатурите могат да бъдат съставени от букви, от срички или да бъдат сложни. Сложни абревиатури са когато от две думи в словосъчетанието първата се съкрати до първата сричка, а втората дума, която бива пояснена от първата, остане цяла. Обикновено абревиатурите се изговарят чрез изговаряне на латинските, българските или руските наименования на буквите.

Съкращенията представляват по-кратка форма за записване на дума. Срещат се два основни вида съкращения - графически, които се употребяват само в писмената реч, и лексикални, които се употребяват и в писмената реч, и в устната реч.

Пълен списък