Български фрази

Какво означава абревиатурата (съкращението) КОСАК?

Значение: Форум за сътрудничество между комитетите (комисиите) по европейските въпроси на националните парламенти на държавите-членки на Европейския съюз. Името на форума идва от френската абревиатура COSAC (Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires)

Ако информацията Ви беше полезна, помогнете да популяризираме сайта като натиснете бутончето "Харесва ми". Благодарим Ви!

Абревиатури и съкращения

Абревиатурите са думи, които се образуват от началните букви или срички на сложни наименования. В абревиатурите не се поставят точки. Абревиатурите могат да бъдат съставени от букви, от срички или да бъдат сложни. Сложни абревиатури са когато от две думи в словосъчетанието първата се съкрати до първата сричка, а втората дума, която бива пояснена от първата, остане цяла. Обикновено абревиатурите се изговарят чрез изговаряне на латинските, българските или руските наименования на буквите.

Съкращенията представляват по-кратка форма за записване на дума. Срещат се два основни вида съкращения - графически, които се употребяват само в писмената реч, и лексикални, които се употребяват и в писмената реч, и в устната реч.

Пълен списък

Обяви за дистанционна работа по проекти