Фрази, съкращения и прякори

български онлайн справочник

Вход    Регистрация

Какво означава абревиатурата (съкращението) ПГАТ?

Значение:
Професионална гимназия по аграрни технологии

Изпращане на информация

Ако забелязвате неточност или знаете друго значение на тази абревиатура можете да ни пишете. В случай, че очаквате отговор от нашия екип, моля оставете данни за контакт.

Име

Информация

Абревиатури и съкращения

Абревиатурите са думи, които се образуват от началните букви или срички на сложни наименования. В абревиатурите не се поставят точки. Абревиатурите могат да бъдат съставени от букви, от срички или да бъдат сложни. Сложни абревиатури са когато от две думи в словосъчетанието първата се съкрати до първата сричка, а втората дума, която бива пояснена от първата, остане цяла. Обикновено абревиатурите се изговарят чрез изговаряне на латинските, българските или руските наименования на буквите.

Съкращенията представляват по-кратка форма за записване на дума. Срещат се два основни вида съкращения - графически, които се употребяват само в писмената реч, и лексикални, които се употребяват и в писмената реч, и в устната реч.

Пълен списък

Програма за фактури