Фрази, съкращения и прякори

български онлайн справочник

Вход    Регистрация

Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина се среща тук

ВИЗВМ (абрев./съкр.)