Фрази, съкращения и прякори

български онлайн справочник

Вход    Регистрация

Дирекция "Експертиза и опозиция на марките и географските означения" се среща тук

ДЕОМГО (абрев./съкр.)