Фрази, съкращения и прякори

български онлайн справочник

Вход    Регистрация

Европейски шахматен съюз се среща тук

ЕШС (абрев./съкр.)