Фрази, съкращения и прякори

български онлайн справочник

Вход    Регистрация

Единна система за туристическа информация се среща тук

EСТИ (абрев./съкр.)