Фрази, съкращения и прякори

български онлайн справочник

Вход    Регистрация

Кралската канадска конна полиция се среща тук

КККП (абрев./съкр.)