Фрази, съкращения и прякори

български онлайн справочник

Вход    Регистрация

Лице, извършващо дейност в обекта се среща тук

ЛИДО (абрев./съкр.)