Фрази, съкращения и прякори

български онлайн справочник

Вход    Регистрация

Министерство на околната среда и водите се среща тук

МOСВ (абрев./съкр.)
МОСВ (абрев./съкр.)