Фрази, съкращения и прякори

български онлайн справочник

Вход    Регистрация

Национален учебно-логистичен център се среща тук

НУЛЦ (абрев./съкр.)