Фрази, съкращения и прякори

български онлайн справочник

Вход    Регистрация

Национална електронна информационна система за предучилищно и училищно образование се среща тук

НЕИСПУО (абрев./съкр.)