Фрази, съкращения и прякори

български онлайн справочник

Вход    Регистрация

Обучение от разстояние в електронна среда се среща тук

ОРЕС (абрев./съкр.)