Фрази, съкращения и прякори

български онлайн справочник

Вход    Регистрация

Отделение с висока степен на сигурност се среща тук

ОВСС (абрев./съкр.)