Фрази, съкращения и прякори

български онлайн справочник

Вход    Регистрация

Оценка на въздействието върху социалната среда се среща тук

ОВСС (абрев./съкр.)