Фрази, съкращения и прякори

български онлайн справочник

Вход    Регистрация

Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" се среща тук

РСПБЗН (абрев./съкр.)