Фрази, съкращения и прякори

български онлайн справочник

Вход    Регистрация

Система за Регистрация на Настаняванията се среща тук

СРН (абрев./съкр.)