Фрази, съкращения и прякори

български онлайн справочник

Вход    Регистрация

Списък на професиите за професионално образование и обучение се среща тук

СППОО (абрев./съкр.)