Фрази, съкращения и прякори

български онлайн справочник

Вход    Регистрация

Частен професионален колеж се среща тук

ЧПК (абрев./съкр.)