Фрази, съкращения и прякори

български онлайн справочник

Вход    Регистрация

������������������������ ������������������������ ���������� (Functional Urban Area) се среща тук


ВНИМАНИЕ!

Не бяха намерени фрази, които да съдържат тази дума в значението си!