Фрази, съкращения и прякори

български онлайн справочник

Вход    Регистрация

Associated Press се среща тук

AP (абрев./съкр.)