Фрази, съкращения и прякори

български онлайн справочник

Вход    Регистрация

Business Process Outsourcing се среща тук

BPO (абрев./съкр.)