Фрази, съкращения и прякори

български онлайн справочник

Вход    Регистрация

Абревиатури и съкращения

Абревиатурите са думи, които се образуват от началните букви или срички на сложни наименования. В абревиатурите не се поставят точки. Абревиатурите могат да бъдат съставени от букви, от срички или да бъдат сложни. Сложни абревиатури са когато от две думи в словосъчетанието първата се съкрати до първата сричка, а втората дума, която бива пояснена от първата, остане цяла. Обикновено абревиатурите се изговарят чрез изговаряне на латинските или българските наименования на буквите.

Съкращенията представляват по-кратка форма за записване на дума. Срещат се два основни вида съкращения - графически, които се употребяват само в писмената реч, и лексикални, които се употребяват и в писмената реч, и в устната реч.

Нови абревиатури

КСУБ   НЖЛР   ГКШ   НСРБ   ЦИЗГТРЧ   БСКП   НПКОУ   ЗООТ   НИКВИКОКП   ЦИРС   КСБВУ   НГТ   НГГ   ПГТАТ   ЧЕАГ